fbpx

Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Tactical Dynamics Nederland gevestigd te Soest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32126302. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • (a)  zich opgeeft of inschrijft voor een proefles;
 • (b)  lid wordt;
 • (c)  een seminar of cursus bij ons volgt
 • (d) meedoet aan een lokaal examen
 • (e) contact opneemt met ons via het contactformulier op de website www.tacticaldynamics.nl

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Volledige naam
 • tussenvoegsels
 • geslacht
 • geboortedatum
 • woonplaats
 • straat en huisnummer
 • postcode
 • bankrekeningnummer
 • leeftijd
 • roepnaam
 • telefoonnummer
 • gegevens over voorkeuren
 • gegevens over afspraken
 • lidmaatschapsnummer
 • email adres
 • sportachtergrond
 • via wie je evt. aangebracht bent
 • facebook profiel
 • foto

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • het lidmaatschap te effectueren
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • de dienstverlening te verbeteren;
 • de website te optimaliseren;
 • examens af te nemen
 • seminars te houden
 • promotionele activiteiten uit te voeren
 • bondregistraties bij te houden

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Johnno Kaligis via 06-42779244 of soest@tacticaldynamics.nl voor:

 • (a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • (b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • (c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • (d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • (e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Tactical Dynamics Nederland.
 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. IKMF Nederland – nationale krav maga federation
 2. Epass Online : ons ledenadministratie pakket

Deze derden gebruiken de gegevens voor: het bijhouden van Krav maga graden en voor het meedoen aan seminars, ledenadministratie

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.